pec2

Pečovatelská služba Kutná Hora poskytuje služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální služby jsou poskytovány v místě a čase, který odpovídá cílům a charakteru služby, potřebám cílové skupiny klientů.

Organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Středočeského kraje a má registrovány tyto služby

  • pečovatelská služba (terénní a ambulantní) – identifikátor: 1584495;

Posláním organizace je poskytovat pečovatelské služby seniorům a zdravotně postiženým občanům. Poskytovat jim pomoc a podporu v nepříznivé sociální situaci, do které se mohli dostat např. z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu.

Důležitým úkolem je kompenzovat sníženou soběstačnost klienta tak, aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života – v přirozeném domácím prostředí.

Základními principy služby je poskytnout co nejširší spektrum potřebných sociálních služeb, zabezpečit jejich dostupnost a pružnost. Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů tak, aby pro ně byly motivující a podporovaly jejich samostatnost a sociální začleňování, napomáhaly jim vést důstojný a plnohodnotný život, zajišťovaly jim prožití klidného a spokojeného stáří, se zachováním vazeb na blízké, přátele a příbuzné.

Sociální služby poskytujeme:

  • osobám s chronickým onemocněním,
  • osobám se zdravotním postižením,
  • rodinám s dítětem/dětmi,
  • seniorům.

Sociální služby jsou poskytovány na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytování sociálních služeb“. Uzavření smlouvy předchází podání „Žádosti o zavedení pečovatelské služby“ a provedení sociálního šetření. Formulář žádosti, si lze vyzvednout na všech pracovištích organizace (Pirknerovo nám. 202, U Havírny 922, Školní 401) nebo stáhnout a vytisknout v sekci „Žádosti ke stažení“.Veškeré úkony pečovatelské péče jsou poskytovány za úhradu a jsou uvedeny v „Ceníku služeb“, který byl schválen usnesením Rady města Kutná Hora č. 939/19 ze dne 4.12.2019. Ceník služeb je uveden v sekci „Dokumenty“.V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je pečovatelská služba, s výjimkou nákladů za stravu, bezplatně poskytována účastníkům odboje (dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození a zákona č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům), osobám, které jsou účastny rehabilitace (dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci), osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru a pozůstalým manželům (manželkám) po uvedených osobách starším 70 let.

 

GDPR – Povinně zveřejňované informace

Klikněte na odkaz – >    Povinně zveřejňované informace k GDPR

Pečovatelská služba Kutná Hora - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz

sck-finance